Ako ste imali: 

  • 9-11 tačnih odgovora – čestitke, vi već znate mnogo o ishrani
  • 6-8 tačnih odgovora – vi ste već fino upućeni u ishranu, ali ima prostora za dogradnju
  • 0-5 tačnih odgovora – bravo za rađenje testa i saznanje da imate sada priliku da se edukujete o ishrani

Ako vam sva pitanja iz ovog testa bude radoznalost da izučavate ishranu u pokazanom svetlu i da dobijete jasna objašnjenja na iznad načete teme kao i na mnoge druge (jer ovaj test je samo vrlo mali deo celog edukativnog sadržaja koji nudim), toplo vas pozivam da se pridružite

Onlajn programu Biljne ishrane 

koji vam pruža sveobuhvatno obučavanje u optimalnoj ishrani 
uz druge aspekte zdravog života.