Danas pričamo o roštiljanju.

Verovatno znate da je duvanski dim štetan po zdravlje i da opravdano na kutijama cigareta piše Duvanski dim ubija, Duvanski dim stvara rak, itd.

E, pa… isto bi trebalo da piše i na mesu sa roštilja, samo, mnogo većim slovima, jer je toksičnost cigareta sitnica u odnosu na toksičnost mesa sa roštilja.

Ako vas miris roštilja privlači, to je samo zato što imate iskrivljenu sliku o istom. Saznajte istinu o roštiljskom dimu.

Kancerogene supstance u dimu i mesu sa roštilja

Heterociklični amini

Pečenje mesa na visokim temperaturama od 125 do 300 C stepeni, dovodi do mutacije i denaturacije proteina. Kreatin iz mesa vezuje se za ostale amino kiseline i jednostavne šećere prilikom čega se stvaraju takozvani heterociklični amini. Ako se jede hrana koja sadrži heterociklične amine, ova jedinjenja prodiru kroz ćelijske membrane, vezuju se za jezgra ćelija u kojima uništavaju DNK materijal. Ovim onemogućavaju regularno deljenje DNK materijala, što za posledicu ima stvaranje kancerogenih ćelija.

Heterociklični amini vezuju se za stvaranje raka jednjaka, želudca, jetre, tankog creva, debelog creva, prostate, rektuma, pluća i dojke.

Policiklični aromatični ugljovodonici

Sledeći put kada se nađete u blizini duvanskog dima, možete da odahnete, jer da… duvanski dim jeste štetan po zdravlje, baš zato što sadrži takozvane policiklične aromatične ugljovodonike, ali makar ih ne sadrži u onolikoj meri u kojoj ih sadrži roštiljski dim.

Dakle, kada se nađete u bizini roštiljskod dima, e to je momenat za uzbunu. Ovo upozorenje posebno važi za trudnice, jer ispitivanja pokazuju da kada trudnice udišu policiklične aromatične ugljovodonike, ovi toksini prolaze kroz placentu i oštećuju fetus.

Iako u svom imenu sadrže to aromatični, što možda zvuči egzotično, zapravo radi se o kancerogenim supstancama koje se vezuju za stvaranje raka, mutacije i defekata novorođenčadi.

Benzopiren

Benzopiren je jedan od mnogobrojnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika. U ispitivanjima na ljudskim ćelijama u kulturi, pokazano je da benzopiren kancepogeno deluje na tkiva jednjaka, želudca, jetre, creva, pluća i dojke.

Benzopiren se nalazi u duvanskom dimu, kao i na površini prepečenog mesa. Interesantno je da koliko se nalazi benzopirena u šesto cigareta, toliko se nalazi u samo 1kg šnicle sa roštilja.

Poseban apel

Ako često provodite vreme negde gde ste izloženi roštiljskom dimu, u korist vašeg zdravlja je da se preselite ili da apelujete da se taj roštiljski dim ne stvara. Posebno je opasno ako je roštiljski dim prisutan u blizini nekog sportskog igrališta, gde su ljudi, žene, deca fizički aktivni, a kako fizička aktivnost povećava disajni kapacitet pluća, povećava se i količina udahnutih toksina.

Odgovornost

Ako želite da udišete kancerogene čestice iz vazduha, samo izvolite, ali nemate prava da terate i druge da ih udišu. Dakle, ako želite roštilj, imamo rešenje: zatvorite se u svoj stan, zatvorite vrata i prozore, pa pecite do mile volje.

Ako želite da jedete nečije iskasapljeno, izmutirano, prepečeno telo, samo izvolite, ali shvatite posledice takvih izbora i prihvatite odgovornost za svoje postupke.

Ja se nadam da vam je ova blog objava od koristi. Hvala unapred na komentarisanju i deljenju ove stranice. 

U vaše zdravlje,
Marina 

 

Reference:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Heterocyclic_amine
  2. https://nutritionfacts.org/video/heterocyclic-amines-in-eggs-cheese-and-creatine/
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Polycyclic_aromatic_hydrocarbon
  4. https://nutritionfacts.org/video/meat-fumes-dietary-secondhand-smoke/
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1637690/
  6. Parish S, Collins R, Peto R, et al. Cigarette smoking, tar yields, and non-fatal myocardial infarction: 14,000 cases and 32,000 controls in the United Kingdom. The International Studies of Infarct Survival (ISIS) Collaborators. BMJ 1995 Aug 19;311(7003):471-477.
  7. Fraser GE. Preventive Cardiology. New York, Oxford: Oxford University Press, 1986 p. 24-25.
  8. Fielding JE. Smoking: Health Effects and Control. In: Last JM, Wallace RB, editors. Maxcy-Rosenau-Last Public Health and Preventive Medicine—13th edition. Norwalk, CT: Appleton and Lange, 1992 p. 716.

Ostavite odgovor